Veikla

 • Įkurta: 2013 metais;
 • Miestų skaičius: 3;
 • Auklėtinių skaičius: 1846;
 • Sporto bazės: 25 mokyklos, 68 darželiai;
 • Specialistai: 12 treneriai;
 • Administracija: 6 darbuotojai;
 • Valdyba: 3 nariai;
 • Rungtynių skaičius per metus: ~800

NKA Kaune ir Klaipėdoje bendru sutarimu nusprendė įsteigti trys jauni krepšinį mylintys sportininkai – Alfredas Lukaševičius, Andrius Čerškus ir Andrius Jančiauskas.

Trijulė jau turi sukaupusi aštuonerių metų patirtį organizuojant neformalaus vaikų ugdymo užsiėmimus Vilniuje, mat vyrai petys petin nuo pirmųjų žingsnių drauge žengė augindami „Sostinės krepšinio mokyklos“ bendruomenę.

„Per septynerius metus įgiję patirties, supratome, kad galime pasidalinti idėjomis su kitų miestų krepšinio mokyklomis ir pasinaudoti sėkmingai veikiančiu modeliu Vilniuje. Tad nusprendėme teikti savo žinias ir kokybišką paslaugą visoje Lietuvoje. Didelis susidomėjimas krepšiniu, sporto specialistų trūkumas ir Rygos krepšinio mokyklų įdomus sprendimas vienyti visas krepšinio mokyklas ir dirbti po viena vėliava, siekti vieno tikslo – aukšto sportinio meistriškumo krepšininkų rengimo vyrų rinktinei, taip efektyvinant kaštus, sprendžiant konkurencijos ir žaidėjų migracijos klausimus, paskatino mus imtis šios įdomios, bet labai nelengvos užduoties“, – teigia vienas iš NKA įkūrėjų, akademijos konsultantas A. Lukaševičius.

NKA tikslai:

 • Teikti kokybiškas, formalųjį švietimą papildančias ugdymo paslaugas.
 • Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, aktyvų ir prasmingą popamokinį užimtumą, saugią mokymosi aplinką.
 • Ieškoti ir padėti atsiskleisti talentingiems sportininkams, ruošti juos tinkamai atstovauti mokyklos ir šalies rinktinėms.
 • Skatinti krepšinio ir sporto populiarumą Lietuvoje ir pasaulyje.

NKA prioritetai: 

 • Kokybiška ugdymo paslauga
 • Saviraiškos, neformalių kompetencijų, sporto ir aktyvaus laisvalaikio skatinimas
 • Pagalba atsiskleisti talentingiems sportininkams